Docker DesktopとAmazon ECS(Elastic Container Service)が連係可能に。DockerとAWSが協業
ARANK

WindowsやMacでDocker環境を利用できる「Docker Desktop」と、Amazon Web Services(AWS)のコンテナ環境であるAmazon ECS(Elastic Container Service)との連係が...

publickey1.jp
Related Topics: Docker Containers Amazon Web Services